O FESTIVALU

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK je soutěžní přehlídkou debutů a druhých snímků filmařů z oblasti střední Evropy. Vlajková cena festivalu ELBE DOCK AWARD se v předchozích letech věnovala především dokumentární tvorbě nadějných tvůrců, ale počínaje letošním čtvrtým ročníkem svůj záběr rozšiřuje na hrané a experimentální snímky pocházející z České republiky, Rakouska, Švýcarska, Německa, Slovenska, Polska a Maďarska. Tuzemskému dokumentu je věnována letos již patnáctá Cena Pavla Kouteckého, která bude udělena za nejlepší český dokumentární debut nebo druhý film. Letošní festival proběhne mezi 28. zářím a 4. říjnem v Ústí nad Labem a v Drážďanech

Právě propojení české a německé kultury a podpora středoevropského dialogu v oblasti audiovizuální tvorby je jedním z hlavních cílů festivalu. Zasazení ELBE DOCKu do ústeckého regionu vytváří nejen ojedinělou atmosféru pro přespolní návštěvníky festivalu, ale má za účel také podněcovat rozvoj kulturní infrastruktury a výchovy filmového publika v pohraniční průmyslové oblasti, která byla v tomto směru dlouho zanedbávána. Partnerství s Německem pak do festivalu vnáší další rozměr mezinárodní spolupráce, která má potenciál dlouhodobě vzájemně inspirovat kulturní dění v obou regionech. Česko-německé partnerství se každoročně odráží i v programu festivalu, který divákům letos přinese mimo jiné sekci věnovanou německému expresionistickému filmu a představí současnou německou tvorbu na rozmezí hororu, komedie a braku pro ty nejotrlejší diváky v nesoutěžní sekci Současný německý otrlec

Česko-německému dialogu v audiovizuální tvorbě se bude věnovat i program německé části festivalu, která proběhne již tradičně v Drážďanech. Přestože letošní mezinárodní přípravy zkomplikovala pandemie koronaviru, podařilo se nám spolu s německými partnery zorganizovat kompaktnější, avšak kvalitní program zaměřený především na děti a mládež. Drážďanská větev ELBE DOCKu tak nabídne dvě pásma krátkometrážních filmů pro děti od 5 do 8 let a dospívající od 12 do 14 let. Výběr snímků je sestaven z toho nejlepšího z evropské tvorby pro mládež a program bude doplněn o zajímavé debaty a workshopy. Program pro dospělé bude věnován diskuzi o dabingu v českém a německém filmovém prostředí a bude tematicky doplněn o snímek Králové videa. Rozvoj německé části programu je pro ELBE DOCK jednou z priorit a do dalších let je v plánu jeho výrazné rozšíření, a ještě užší spolupráce s německými partnery.  

Letošní ročník festivalu bude obohacen o unikátní atmosféru ústeckého Bunkru, protiatomového krytu ze 60. let, který bude po dobu ELBE DOCKu exkluzivně otevřen pro návštěvníky festivalu i pro veřejnost. Bunkr letos navíc ožije site-specific výstavou světelných a zvukových instalací tuzemských umělců pohybujících se v oblasti light designu, audiovizuálního umění, scénografie a sound artu. Výstava v Bunkru je symbolem dlouhodobé vize rozvoje festivalu směrem k co nejširšímu pojetí audiovizuálního umění. ELBE DOCK věří, že striktní oddělování jednotlivých audiovizuálních forem dokumentu, hrané a animované tvorby, videa, experimentu nebo instalace není nikterak přínosné. Naopak jejich propojování vede k lepšímu pochopení současného světa, v němž nás audiovizuální vjemy obklopují na každém kroku.  

Důležitou součástí festivalu je každoročně podpora audiovizuální výchovy i propojování filmových profesionálů. Ústecký program tak i letos nabídne hned několik masterclass a workshopů zaměřených na různá témata jako jsou překračování hranic jednotlivých odvětví audiovize, nové trendy v digitálním vnímání světa a jejich vliv na současné umění. Na začátku festivalu navíc proběhne česko-německý online Industry program, který propojí české a německé studenty audiovize ve dni plném přednášek a workshopů.

 

Kompletní program letošního ročníku a popis jednotlivých sekcí bude zveřejněn 1. září, kdy bude zahájen oficiální předprodej festivalových akreditací.