ŽIVÁ KULTURa V ČESKU A NĚMECKU: online debata

Publikujeme záznam online debaty ŽIVÁ KULTURa V ČESKU A NĚMECKU. Naše pozvání přijali Simona Binko, historička umění působící v Českém centru v Berlíně, která spolu s Danuší Siering, vydavatelkou česko-německého magazínu N&N a umělcem Jakubem Königem známým pod pseudonymem Kittchen diskutovala nejen na téma, jak vypadá a jak po skončení globální krize bude vypadat kulturní svět na obou stranách česko-německé hranice. V rámci setkání ve virtuální studiu zazněly otázky týkající se aktuálních trendů v umění, srovnání dopadů krize v kulturním průmyslu v obou zemích, spolupráce českých a německých institucí či budoucích vyhlídek organizátorů akcí i umělců samotných. Debatu moderoval Filip Rambousek, redaktor Českého rozhlasu.

 

 

Souběžně s debatou proběhla v termínu od 22. do 27. 3. online projekce česko-německého pásma krátkých filmů Feinkošt. Feinkošt představil vybrané krátké dokumentární filmy – od animovaných přes klasické až po vážné snímky ze současné české a německé produkce.