Výstava v ústeckém bunkru

Výstava v ústeckém bunkru zkoumá náš život v online prostředí, přibližuje nás k samotné podstatě atomových krytů a představuje nám strojové čtení znepokojivých obrazů naší reality.

Výstava je otevřena zdarma všem v termínu 18.–21. 5. v čase od 14:00 do 20:00 s výjimkou 19. 5., kdy bude zpřístupněna pouze do 17:00. Komentované prohlídky s kurátorem výstavy Michalem Kučerákem se budou konat ve středu 18.5. a v sobotu 20.5. vždy v 18:00.


Doporučení: Teplé oblečení s sebou! Konstantní teplota v Bunkru je totiž 12°C.

Za otevřenýma očima

“Nevěřte všemu, co čtete na internetu.” Abraham Lincoln

Budoucnost je mentální konstrukt, který nám pomáhá budovat a žít. Skutkem ho měníme ve skutečnost. Je to magnet, důvod, který nás přitahuje k existenci; je to hnací síla, která se projevuje jako přítomnost v obou významech slova – jako čas i jako dar.

Jaké ale je vize naší budoucnosti? Jak se mění náš vztah k bunkrům, které vlivem okolností získávají staronový význam? Jak si poradit s realitou neustálého připojení k sítím a zařízením? Jak se dívá na náš svět umělá inteligence?

Lenka Hámošová: TroublingGAN (2021)

TroublingGAN je kritický generativní umělecko-výzkumný projekt, který experimentuje s vektorovou generativní neuronovou sítí StyleGAN. Samotný výzkum vychází z kritiky techno-solutionismu a mystifikace umělé inteligence. Zaměřuje se na generativní neuronové sítě, zpochybňuje jejich hodnotu a zamýšlí se nad povahou řešení, které může tento typ technologie přinést.

Lenka Hámošová je designérka, výzkumnice a vizuální umělkyně zkoumající budoucí využití syntetických médií generovaných umělou inteligencí v kontextu post-pravdivé doby. V rámci své praxe nejčastěji aplikuje umělecký výzkum a participativní workshopové metody. V současné době působí v Praze, kde pokračuje v doktorandském studiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU). Je také jednou ze zakládajících členek a spolu-kurátorkou festivalu UROBOROS: Designování v znepokojivé době.

»made by us« Saori Kaneko, Richard Welz: FUKUSHIMA + THURINGEN LANDSCAPES (2014-2015, 2018-2019)

Fotografie jsou součástí politického, na reflexi médií zaměřeného umělecko-vědeckého projektu »made by us«, ve kterém se umělecká dvojice Saori Kaneko a Richard Welz zaměřuje na téma úniku radioaktivity do životního prostředí. Kaneko a Welz předkládají interdisciplinární a interkulturní zkoumání společensky relevantního, ale silně potlačovaného problému radioaktivní kontaminace, zejména jejich dlouhodobých účinků způsobených jadernými katastrofami a těžbou uranu. Jako umělecká dvojice zkoumají pozitivní a negativní aspekty jaderného vývoje a zdůrazňují paralely mezi událostmi v Černobylu a Fukušimě. Oba studovali na Bauhaus-Unitersität Weimar.

Martin Lucas Schulze: Nástroj pro studium komplexních zpětnovazebních procesů se zaměřením na proměnné cykly rozpadu (work in progress)

Sochař Martin Lucas Schulze patří k těm umělcům, kteří opouštějí centra a vydávají se žít na periferii. Narodil se v Lipsku. ale po studiích na Univerzite výtvarných umění v Braunschweigu se přestěhoval do Chemnitzu. Dílo označuje jako “mód rozpadu”. Je pokusem hledat a pochopit jak funguje rozpad; je to technický systém na pozorování vnitřních struktur cyklů rozpadu.

The Glass Room – Misinformace

Instalace pro samostatné poznávání o datech a soukromí. Dozvíte se, jak sociální sítě a internet změnily způsob, jakým vnímáme informace a reagujeme na ně. Seznamte se s tradičními i novými taktiky ovlivňování na internetu. Položíme si otázku; proč trávíme na telefonu tolik času? Kde hledat nastavení a jak si vyčistit svůj telefon od zbytečných aplikací a obsahu?

Putovní výstavu The Glass Room – Misinformace vytvořila mezinárodní nezisková organizace Tactical Tech a její česká verze vznikla v rámci edukačně výstavního projektu #datamaze (Centrum DOX, Praha).