Přihlaste svůj film na ELBE DOCK 2023

 

6. ročník Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK & 17. ročník Ceny Pavla Kouteckého

 

6.-9. září 2023 v Ústí nad Labem, CZ
8.-10. září 2023 v Drážďanech, DE

 

 Přihlašování prodlouženo!

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK se zaměřuje na začínající středoevropské tvůrce, které i letos ocení v kategorii nejlepší krátkometrážní film. Prestižní Cena Pavla Kouteckého vznikla jako vzpomínka na režiséra Pavla Kouteckého a je udělována českým dokumentárním debutům (prvním a druhým filmům).

 

CENA PAVLA KOUTECKÉHO PRO CELOVEČERNÍ DOKUMENT
Cena Pavla Kouteckého pro celovečerní první a druhý dokumentární film českého režiséra/ky či natočený v české produkci je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 50.000 Kč.

CENA PAVLA KOUTECKÉHO PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ DOKUMENT
Cena Pavla Kouteckého pro krátkometrážní dokumentární film českého režiséra/ky či natočený v české produkci je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 25.000 Kč.

CENA ELBE DOCK PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ FILM
Cena ELBE DOCK pro středoevropský (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Česko) krátkometrážní film je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 1.000 Euro.

 

JAK?

Vyplněním formuláře

 

DOTAZY?

program@elbedock.cz

 

Deadline přihlašování je 14. května 2023!

 

 


 

 

STATUT FESTIVALU

 

1. Charakteristika festivalu

1.1. Charakteristika
ELBE DOCK je mezinárodní filmový festival. Posláním festivalu je představit divákům kreativní tvorbu (s tím spojený doprovodný program), přispět k rozvoji uměleckého filmu a filmového průmyslu.

1.2. Organizátor
Organizátorem festivalu je společnost bujón s.r.o.

bujón s.r.o.
Červenkova 524/8
Praha 8
182 00

info@elbedock.cz

1.3. Ostatní subjekty
Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

1.4. Vedení
Přípravné práce a průběh festivalu řídí ředitel festivalu.

2. Programové sekce

2.1. Film, který může být uveden v soutěži, měl distribuční či festivalovou premiéru nejpozději předchozí kalendářní rok, do soutěže se mohou také přihlásit filmy uvedené v roce konání festivalu, či filmy, které budou uvedeny v premiéře na festivalu.

2.2. Program festivalu tvoří několik soutěžních sekcí:

CENA PAVLA KOUTECKÉHO PRO ČESKÝ CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ PRVNÍ A DRUHÝ FILM. Českým dokumentárním filmem se rozumí film českého režiséra/ky či natočený v české produkci. Celovečerním filmem se rozumí film v rozsahu minimálně 60 minut včetně. Celovečerním prvním a druhým filmem se rozumí první a druhý celovečerní dokumentární film režiséra ve veřejném uvedení (kinodistribuce, alternativní distribuce, festivaly, placené VOD platformy). Na studentské filmy, vzniklé v produkci filmové školy, se toto pravidlo nevztahuje a do celkového součtu nejsou započítávány. V případě uvedení filmu, který natočil více jak jeden režisér, se debutant posuzuje individuálně.

CENA PAVLA KOUTECKÉHO PRO ČESKÝ KRÁTKOMETRÁŽNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM. Českým filmem se rozumí film českého režiséra/ky či natočený v české produkci. Krátkometrážním filmem se rozumí film v rozsahu do 30 minut včetně. Dokumentárním filmem se rozumí i film, který má blízkou formální nebo obsahovou vazbu ke skutečnosti, ale nemusí být jako dokument nutně označován. V takovém případě se film posuzuje individuálně.

CENA ELBE DOCK PRO STŘEDOEVROPSKÝ KRÁTKOMETRÁŽNÍ FILM. Cena ELBE DOCK pro středoevropský krátkometrážní film (hraný, dokumentární, experimentální, animovaný). Střední Evropou se rozumí tyto země: Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko a Česko. Středoevropským filmem se rozumí film středoevropského režiséra/ky či produkce z výše vyjmenovaných zemí. Krátkometrážním filmem se rozumí film v rozsahu do 30 minut včetně.

2.3. Program dále tvoří nesoutěžní sekce a další doprovodný program.

3. Předvýběr filmů (pokyny k přihlášení)

3.1. Osoba přihlašující film
Osoba, která přihlašuje film (dále jen „přihlašující osoba“), potvrzuje, že od oprávněných zástupců̊ filmu získala svolení k přihlášení snímku k předvýběru do soutěže.

3.2. Výběr filmů
Filmy do soutěže Cena Pavla Kouteckého vybírá komise odborníků.

Filmy do soutěže ELBE DOCK vybírá programová rada, jejíž složení je uvedeno na webu www.elbedock.cz.

3.3. Filmy přijímané pro přihlášení
Film, který může být uveden v soutěži, měl distribuční či festivalovou premiéru nejpozději předchozí kalendářní rok. Do soutěže se mohou přihlásit také filmy uvedené v roce konání festivalu, či filmy, které budou na festivalu uvedeny v premiéře.

3.4. Omezení pro přihlašované filmy

Celovečerním filmem se rozumí film ve stopáži delší než 60 minut včetně.

Krátkometrážním filmem se rozumí film ve stopáži 30 minut nebo kratší.

3.5. Poplatky ze strany festivalu směrem k majitelům práv
Přihlašování do soutěže je zdarma, není́ účtován žádný přihlašovací poplatek.

3.6. Poplatky ze strany majitelů práv k festivalu
Přihlášený film do soutěže je poskytnut majiteli práv zdarma, není účtován žádný licenční či jiný poplatek.

4. Náhledové kopie filmu

4.1. Náhledová kopie
Náhledová kopie se posílá výhradně online při vyplnění přihlašovacího formuláře na webu. Festival preferuje filmy zasílané přes portál Vimeo. Film musí být zřetelně označen v titulku či podtitulku, zda se jedná o finální verzi filmu nebo o pracovní verzi.

4.2. Jazyková verze
Jazyková verze náhledové kopie musí být opatřena českými nebo anglickými titulky (pokud není film přímo v českém znění).

5. Vybrané filmy

5.1. Přihlášený film
Přihlášený film nesmí být odvolán z programu festivalu poté, co byla podána oficiální přihláška do soutěže festivalu. V případě, že tato situace nastane, přihlašovatel uhradí pořadateli veškeré prokazatelné náklady spojené s neuvedením filmu a změnou programu. Filmy, které nebudou vybrány do soutěže, mohou být uvedeny mimo soutěž.

5.2. Informační embargo
Veškeré informace týkající se pozvání filmu do programu festivalu jsou vázány informačním embargem a jako takové zůstanou důvěrnou informací mezi pracovníky festivalu a účastníkem, a to až do té doby, než festival sám tuto skutečnost oznámí.

5.3. Požadované materiály
Přihlašovatel zašle propagační materiály k filmu - anotace, synopse, fotografie, trailer a filmový materiál pro upoutávku. V případě titulků zašle anglickou dialogovou listinu pro překlad titulků, případně načasovaný soubor anglických titulků pro překlad. V případě dostupnosti zašle přihlašovatel k filmu průvodní materiály, plakáty, vzdělávací manuály, zajímavosti, rozhovory atd.

5.4. Promítací formát
File: H264 (H265) / MP4 s informací o dostupných zvukových variacích, případně DCP dle možností.

5.5. Doprava kopií
Filmová kopie bude zaslána na adresu festivalu (po předchozí domluvě) na náklady přihlašujícího.

5.6. Harmonogram projekcí
Festival určuje harmonogram všech projekcí i pořadí, ve kterém jsou jednotlivé snímky promítány. V průběhu festivalu může být každý film promítán dvakrát, v případě získání ocenění může být film promítnut celkem třikrát (projekce oceněného filmu), ať už v rámci festivalu či v rámci Ozvěn festivalu (v České republice a v Německu).

5.7. Náklady spojené s dopravou a pojištěním
Pokud není dohodnuto jinak, za výlohy spojené s dopravou promítací kopie, propagačních materiálů a za pojištění jejich cesty ze země původu až po celnici v Praze odpovídá přihlašující.

Festival hradí pouze náklady spojené se zpáteční dopravou kopie (vyjma cla či jakýchkoliv dalších poplatků v zemi doručení). Ohledně zpáteční doručovací adresy se festival bude snažit účastníkovi vyjít vstříc.

Za výlohy spojené s pojištěním promítací kopie proti ztrátě, zničení či částečnému poškození v době od jejího převzetí festivalem až do opětovného předání dopravci odpovídá festival.

V případě ztráty či zničení kopie během festivalu je festival odpovědný pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie.

Stížnosti týkající se technického stavu navrácené promítací kopie musí být festivalu sděleny písemně, a to nejpozději 7 (sedm) dní od jejího obdržení. Pojištění se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užitím.

5.8. Ukázky
U nominovaných filmů jsou organizátoři oprávněni použít ukázky z filmů v délce max. 3 minut k propagačním účelům.

6. Ceny a poroty

6.1. Složení poroty
Porotu vybírá pořadatel festivalu a je složena z osobností společenského a kulturního života.

Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku či komerčním šíření některého z filmů uváděného v příslušné soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti.

Ředitel festivalu, umělecká ředitelka nebo jejich zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování. Rozhodnutí porot jsou konečná.

6.2. Ceny
Cena Pavla Kouteckého pro český celovečerní dokumentární debut je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 50.000 Kč.

Cena Pavla Kouteckého pro český krátkometrážní dokumentární film je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 25.000 Kč.

Cena ELBE DOCK pro středoevropský krátkometrážní film je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 1.000 Euro.

Porota může udělit zvláštní ocenění/uznání, toto ocenění není spojeno s finanční odměnou. Ocenění může být určeno jak filmu, tak i filmovým profesionálům.

7. Termíny

7.1. Termín festivalu
Termín festivalu je 6. 9. 2023 - 9. 9. 2023 v Ústí nad Labem a 8. 9. 2023 - 10. 9. 2023 v Drážďanech. Obě tyto části jsou soutěžní. Vedení festivalu může termín prodloužit či změnit.

7.2. Termín pro přihlášení do soutěže
Termín pro přihlášení do soutěže Ceny Pavla Kouteckého a Ceny ELBE DOCK je do 30. 4. 2023 včetně. Vedení festivalu může termín prodloužit či změnit.

8. Závěr

Přihlášení do programu festivalu či účast v něm předpokládá souhlas s tímto Statutem. V nejasných situacích nebo tímto statutem nepředvídaných případech učiní konečné rozhodnutí vedení festivalu. Pochybnosti vzniklé na základě̌ interpretace tohoto Statutu řeší vedení festivalu.

 

Filip Kršiak, ředitel festivalu