Česko-německý program festivalu ELBE DOCK 2022

Česko-německý program festivalu ELBE DOCK

Program byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti:

 

FILMOVÝ PROGRAM:

Soutěžní sekce Cena ELBE DOCK - Ústí nad Labem

18. 5. - 17:00

Příručka (r. Pavel Mozhar, Německo, Bělorusko, 2021)

V srpnu 2020 proběhly po prezidentských volbách v Bělorusku rozsáhlé protesty. OMON, zvláštní policejní útvar, tehdy zakročil nejen proti demonstrantům, ale i proti obyčejným kolemjdoucím.

Příběh hrůzostrašné Eliz (r. Eliška Kovaříková, Adam Struhala, ČR 2021)

Třem jedenáctiletým klukům neunikne během oběda ve školní jídelně přítomnost tajemné Eliz. Ukazuje se, že každý z nich o dívce již slyšel.

O soutěžním bloku 1: https://elbedock.cz/events/film-cena-elbe-dock-blok-1

Kino Hraničář, Ústí nad Labem

 

19. 5.- 13:00

Rondo (r. Katharina Rivilis, Německo, 2022)

„Všechno skončí tak, jak to začalo.“ Zoé se během pobytu u Baltského moře, kde jí dělá společnost její přítel Lars, dostává do spirály vzpomínek.

Sestry (r. Andrea Szelesová, ČR, 2021)

Animovaný příběh o jedinečnosti i těžkostech sourozeneckého pouta. Starší ze sester živoří uvízlá uprostřed pouště, neschopná se o sebe postarat.

O soutěžním bloku 2: https://elbedock.cz/events/film-cena-elbe-dock-blok-2/

Kino Hraničář, Ústí nad Labem

 

19. 5. - 15:00

Věc (r. Malte Stein, Německo, 2021)

Horký letní den. Slunce praží a budovy vrhají ostré stíny. Mimo majitele domácích mazlíčků vyráží do rozpálené betonové džungle i neznámý muž.

Can you Still Feel the Butterflies? (r. Radek Brousil, Kryštof Hlůže, ČR, 2021)

Tajemná polomrtvá Ryba přestává vidět smysl ve své existenci. Odhodlání ukončit vlastní život však začne rozporovat Vnitřní hlas.

https://elbedock.cz/events/film-cena-elbe-dock-blok-3/

Kino Hraničář, Ústí nad Labem

 

Soutěžní sekce Cena ELBE DOCK - Drážďany

20.5. - 16:00

Příběh hrůzostrašné Eliz (r. Eliška Kovaříková, Adam Struhala, ČR 2021)

Třem jedenáctiletým klukům neunikne během oběda ve školní jídelně přítomnost tajemné Eliz. Ukazuje se, že každý z nich o dívce již slyšel.

Příručka (r. Pavel Mozhar, Německo, Bělorusko, 2021)

V srpnu 2020 proběhly po prezidentských volbách v Bělorusku rozsáhlé protesty. OMON, zvláštní policejní útvar, tehdy zakročil nejen proti demonstrantům, ale i proti obyčejným kolemjdoucím.

https://elbedock.cz/events/22-dre-film-cena-elbe-dock-blok-1-2/

GEH8, Drážďany

 

20.5. - 18:00

Sestry (r. Andrea Szelesová, ČR, 2021)

Animovaný příběh o jedinečnosti i těžkostech sourozeneckého pouta. Starší ze sester živoří uvízlá uprostřed pouště, neschopná se o sebe postarat.

Rondo (r. Katharina Rivilis, Německo, 2022)

„Všechno skončí tak, jak to začalo.“ Zoé se během pobytu u Baltského moře, kde jí dělá společnost její přítel Lars, dostává do spirály vzpomínek.

https://elbedock.cz/events/22-dre-film-cena-elbe-dock-blok-2-2/

GEH8, Drážďany

 

20.5. - 22:00

Can you Still Feel the Butterflies? (r. Radek Brousil, Kryštof Hlůže, ČR, 2021)

Tajemná polomrtvá Ryba přestává vidět smysl ve své existenci. Odhodlání ukončit vlastní život však začne rozporovat Vnitřní hlas.

Věc (r. Malte Stein, Německo, 2021)

Horký letní den. Slunce praží a budovy vrhají ostré stíny. Mimo majitele domácích mazlíčků vyráží do rozpálené betonové džungle i neznámý muž.

https://elbedock.cz/events/22-dre-film-cena-elbe-dock-blok-3-2/

GEH8, Drážďany

 

Filmy mimo soutěžní sekci:

15. 5. - 20:00 - Berlinale Shorts

Výběr kraťasů z Berlinale 2022. Jak komunikuje vkus německých dramaturgů s českým divákem?

Kino Kavalírka, Praha

 

20.5. 12:00 Vítejte v Česku

Tři nadějní režiséři prozkoumávají čecháčkovství z několika různých úhlů. Nevyslovené pocity úzkosti, strach o své pohodlí, mávnutí rukou nad problémy, ale i hledání vlastních hodnot, podpory a empatie. Všechny tři filmy tak spojuje nejen široké spektrum emocí, ale především rozhodnutí. Rozhodnutí, jak s nastalými situacemi v našich životech vůbec nakládat.

GEH8, Drážďany

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Ústí nad Labem:

18.5. - 21.5. 14:00-20:00 - Za otevřenýma očima

Výstava - čeští a němečtí umělci o budoucnosti, Bunkr, Ústí nad Labem

Budoucnost je mentální konstrukt, který nám pomáhá budovat a žít. Skutkem ho měníme ve skutečnost. Je to magnet, důvod, který nás přitahuje k existenci; je to hnací síla, která se projevuje jako přítomnost v obou významech slova – jako čas i jako dar.

Jaké ale je vize naší budoucnosti? Jak se mění náš vztah k místům, které vlivem okolností získávají staronový význam? Jak si poradit s realitou neustálého připojení k sítím a zařízením? Jak se dívá na náš svět umělá inteligence?

Lenka Hámošová: TroublingGAN (2021)

TroublingGAN je kritický generativní umělecko-výzkumný projekt, který experimentuje s vektorovou generativní neuronovou sítí StyleGAN. Samotný výzkum vychází z kritiky techno-solutionismu a mystifikace umělé inteligence. Zaměřuje se na generativní neuronové sítě, zpochybňuje jejich hodnotu a zamýšlí se nad povahou řešení, které může tento typ technologie přinést.

Lenka Hámošová je designérka, výzkumnice a vizuální umělkyně zkoumající budoucí využití syntetických médií generovaných umělou inteligencí v kontextu post-pravdivé doby. V rámci své praxe nejčastěji aplikuje umělecký výzkum a participativní workshopové metody. V současné době působí v Praze, kde pokračuje v doktorandském studiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU). Je také jednou ze zakládajících členek a spolu-kurátorkou festivalu UROBOROS: Designování v znepokojivé době.

Saori Kaneko, Richard Welz: FUKUSHIMA + HURINGIA LANDSCAPES (2014-2015, 2018-2019)

Fotografie jsou součástí politického, na reflexi médií zaměřeného umělecko-vědeckého projektu »made by us«, ve kterém se umělecká dvojice Saori Kaneko a Richard Welz zaměřuje na téma úniku radioaktivity do životního prostředí. Kaneko a Welz předkládají interdisciplinární a interkulturní zkoumání společensky relevantního, ale silně potlačovaného problému radioaktivní kontaminace, zejména jejich dlouhodobých účinků způsobených jadernými katastrofami a těžbou uranu. Jako umělecká dvojice zkoumají pozitivní a negativní aspekty jaderného vývoje a zdůrazňují paralely mezi událostmi v Černobylu a Fukušimě. Oba studovali na Bauhaus-Unitersität Weimar.

Martin Schulze: Nástroj pro studium komplexních zpětnovazebních procesů se zaměřením na proměnné cykly rozpadu (work in progress)

Sochař Martin Schulze patří k těm umělcům, kteří opouštějí centra a vydávají se žít na periferii. Narodil se v Lipsku. ale po studiích na Univerzite výtvarných umění v Braunschweigu se přestěhoval do Sonnenbergu. Dílo označuje jako “mód rozpadu”. Je pokusem hledat a pochopit jak funguje rozpad; je to technický systém na pozorování vnitřních struktur cyklů rozpadu.

The Glass Room – Misinformace

Instalace pro samostatné poznávání o datech a soukromí. Dozvíte se, jak sociální sítě a internet změnily způsob, jakým vnímáme informace a reagujeme na ně. Seznamte se s tradičními i novými taktiky ovlivňování na internetu. Položíme si otázku; proč trávíme na telefonu tolik času? Kde hledat nastavení a jak si vyčistit svůj telefon od zbytečných aplikací a obsahu?

Putovní výstavu The Glass Room – Misinformace vytvořila mezinárodní nezisková organizace Tactical Tech a její česká verze vznikla v rámci edukačně výstavního projektu #datamaze (Centrum DOX, Praha).

Výstava Za otevřenýma očima bude mít pokračování v prostorech Kina Kavalírka. Informace budeme aktualizovat.

Drážďany:

20-21.5. Instalace

české umělkyně Markéty Magidové a neměckého umělce Philippa Glogera.

GEH8, Drážďany

 

20.5. 14:00 - Diskuze: Kreativní Sasko a Ústecko

Jaká je role kreativních kulturních průmyslu při plánu obnovy těchto regionů po pandemii? Jaké jsou vize do budoucnosti? A jaký teda je kreativní potenciál Saska a Ústecka? Hosté: Lydia Göbel, Miroslav Koranda, Roman Černík. Moderuje: Filip Rambousek

GEH8, Drážďany

 

20.5. 20:00 - Koncert: Jakub König

Písničkář Jakub König pochází z České Lípy. Je známý díky svým projektům KITTCHEN, Zvíře jménem podzim, Obří broskev).

GEH8, Drážďany

 

21.5. 10:00 - Drážďany jinak

Jedinečná a neopakovatelná procházka Drážďany s Ladislavem Čumbou.

GEH8, Drážďany

 

21.5. 14:00 - Diskuze: Nepodceňuj mladé publikum!

Monica Koshka-Stein (Young Short Film Festival KUKI, Berlín), Berit Toepfer (Film Macht Mut, Drážďany), Radka Hoffmanová (Young Film Fest, Praha)

Diskuze o možnostech aktivního zapojování mladého publika do neformální audiovizuální výchovy. Moderuje: Filip Rambousek

GEH8, Drážďany

 

21.5. 18:00 - Industry Networking

Networking českých, německých a mezinárodních filmových tvůrců a producentů.

GEH8, Drážďany

 

Porota soutěžní sekce Cena ELBE DOCK je v roce 2022 v česko - německém složení:

 

Malvína Balvínová

Dramaturgyně filmového festivalu Anifilm v Liberci, lektorka audiovizuální výchovy a publicistka v oblasti filmu, a to především animovaného.

 

Julie Žáčková

Česká filmová producentka (filmy Okupace, Pravomil). V roce 2017 založila pražskou pobočku londýnské platformy Girls in Film, která prezentuje práci nadějných mladých filmařek .

 

Anne Gaschütz

Spoluředitelka mezinárodního filmového festivalu krátkých filmů FILMFEST DRESDEN. Od roku 2021 členka výběrové komise sekce Pardi di Domani Mezinárodního filmového festivalu v Locarnu.

 

Steffi Rostoski

Německá filmová producentka. Založila svojí produkční společnost Ravir Film.

 

PRAHA

Praha 28.8. - Kino Kavalírka

Projekce krátkometrážních německých filmů ze soutěžní sekce ELBE DOCK.

Prezentace německých výstav festivalu a ochutnávka nealkoholických německých piv.