FEINKOŠT

Česko-německé turné krátkých filmů

 

V roce 2020 se stal MFDF ELBE DOCK partnerem programu FEINKOŠT. Společně s naším německým partnerem AG Kurzfilm jsme sestavili program krátkých českých a německých filmů. Letošní turné se tak zaměří na krátké dokumentární filmy: od animovaných po klasické nebo i ne zcela vážně brané dokumenty. Těšit se můžete na opravdové filmové lahůdky!

Předpremiéra se uskutečnila 3. září 2020 v rámci MFDF ELBE DOCK v Kině Hraničář v Ústí nad Labem. Premiéra a zahájení turné po Česku a Německu tradičně proběhne v rámci Dnů české a německé kultury v Programmkino Ost v Drážďanech 8. října 2020.

 

Výběr dokumentárních lahůdek z Česka a Německa 2020:

 

Kdo se se mnou zatočí (Adela Křižovenská, CZ, 2019, 7 min)
Sametová revoluce u nás změnila hodně věcí, ale jako by se tématu ústavní péče úplně vyhnula. Ohrožené děti touží po láskyplném zázemí, to jim ani přes nejlepší úmysly „tety“ z ústavů nedokážou zajistit. Většina svěřenců tak po opuštění ústavu končí na ulici nebo se stávají pachateli či oběťmi trestných činů. Co se musí stát, aby se systém dominantní ústavní péče překlopil na stranu péče rodinné?

eadem cutis: stejná kůže (Nina Hopf, DE, 2019, 5 min)
Experimentální animovaný dokument otevírá téma identity, genderu a spokojenosti s vlastním tělem. John, bratr-dvojče režisérky, nahlíží do svého nitra a chce být vnímán jako člověk, kterým je teď – ne tím, kým byl. Aby snímek vytvořila, použila autorka přes 500 otisků svých i svého bratra.

M E Z E R Y (Nora Štrbová, CZ, 2019, 8 min)
Co když nám úplně selže centrum krátkodobé paměti? Ztráta orientace v prostoru i zapomenutí toho, co se stalo před chvilkou, se stává součástí každého dne. Nikdy ale neplatilo víc, že svůj život máme prožívat v přítomnosti, každý jeho okamžik.

Apparatgeist (Marie-Magdalena Kochová, CZ, 2019, 11 min)
Mobilní telefon se stal naší prodlouženou rukou, závislostí, ale i oknem do duše. Nedílná součást každodenního života, která nám ho dokáže vylepšit jedním kliknutím, filtrem nebo lajkem. Co všechno díky němu sdílíme s okolním světem, jaké hranice si nastavujeme a jak mobil ovládá náš den? A prožíváme svůj život ještě vůbec?

Navigatúra (Carsten Knoop, Dorit Kiesewetter, DE, 2019, 3 min)
„Přepočítávám… Po sto padesáti metrech zabočte doprava.“ Abychom se dostali vzniku GPS na kloub, je třeba jít daleko do historie. Carl Friedrich Gauss je jeden z nejznámějších matematiků a fyziků v dějinách lidstva. Bez jeho výzkumu by současná moderní GPS navigace neexistovala. Ale nejsme díky naší pohodlnosti paradoxně víc a víc ztracení?

Hnůj vezdejší (Nikola Krutilová, CZ, 2019, 24 min)
Jaká je současná podoba zemědělství a posunula se během let vůbec někam? Mozaika záběrů ukazuje obrazy zpracování potravin jako krmiva pro hospodářská zvířata, která se potulují mezi vraky aut a zchátralými staveními. Beze slov přihlížíme dojení koz, probublávání rozbláceného povrchu, práci těžké techniky i podřezávání dobytka. Syrovost jednoho dne.

Požár (Alexander Lahl, Jan Koester, DE, 2019, 5 min)
Když se starosta vesnice rozhodne přijmout několik desítek uprchlíků, on i jeho rodina jsou zaplaveni vlnou nenávistí a zloby. Krátký animovaný film ukazuje odvahu jednoho člověka v jeho přesvědčení postavit se za správnou věc.

Směny (Verena Wagner, CZ, 2019, 21 min)
Observační dokument z německé sklárny poblíž českých hranic. Každodenní realita se filmovým zpracováním blíží básni svalů, rozžhavených pecí a tekoucího skla, ke které se s rozdělením přidává ptačí zpěv.

 

Projekce v Česku:

 

Ústí nad Labem | 3. 9. 2020 | 16:00 | Kino Hraničář | hranicar-usti.cz

Litoměřice | 10. 10. 2020 | 19:00 | Kinoklub Ostrov | kinoostrov.cz
Ústí nad Labem | 11. 10. 2020 | 20:00 | Kino Hraničář | hranicar-usti.cz
Brno | 2. 12. 2020 | 20:00 | Kino Art | kinoart.cz
Jihlava | 27. 12. 2020 | 18:00 | DIOD | diod.cz

 

Projekce v Německu:

 

Drážďany | 8. 10. 2020 | 19:30 | Programmkino Ost | programmkino-ost.de
Pirna | 16. 10. 2020 | 19:00 | Uniwerk | uniwerk.de
Chemnitz | 13. 11. 2020 | 19:00 | Weltecho | weltecho.eu
Großhennersdorf | 20. 11. 2020 | 20:00 | Kunstbauerkino | kunstbauerkino.de
Lipsko | 21. 11. 2020 | 20:00 | UT Connewitz | utconnewitz.de
Berlín | 10. 12. 2020 | 19:00 | České centrum Berlín | berlin.czechcentres.cz

 

Projekt FEINKOŠT je podpořen Státním fondem kinematografie, Česko-německým fondem budoucnosti, společností German Films, Landesdirektion Sachsen a Euroregionem Elbe Labe. Partnerem akce jsou Česko-německé dny kultury a DOK Leipzig. Tradičním sponzorem je Budějovický Budvar.