#INDUSTRY

Online industry program

délka: 9 hodin
hosté: Ondřej Moravec, Mika Johnson, Lena Gieseke, Johanna Suß, Henning Adam, Ludger Brümmer, Martin Schumet, Mario Kunovský, Michal Kučerák
jazyk: angličtina
 
HARMONOGRAM
 
10:00 – 12:00
Úvodní setkání s mentorem programu, Ondřejem Moravcem
 
13:00 – 14:00
Masterclass + Q&A
Mika Johnson: Propojování umění a vědy prostřednictvím imerzivního vyprávění
 
14:30 – 16:00
Masterclass + Q&A
Ondřej Moravec: Tmání – cesta prvního českého animovaného interaktivního VR filmu
 
17:00 – 19:00
Konzultace a diskuze s Ondřejem Moravcem nad kreativními náměty a nápady účastníků programu
 
Online industry program Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK je určen nastupujícím filmovým profesionálům a studentům z oblasti audiovize z Česka a Německa. Zaměřuje se na interdisciplinární propojování a sbližování zájemců nejen ze světa kinematografie a videoartu, ale také digitálních technologií, intermédii, a multimédií. V rámci našeho celodenního programu můžou registrovaní účastníci konzultovat náměty a nápady svých kreativních projektů, které přesahují oblast klasického filmu nebo kombinují různorodá narativní postupy s moderními technologiemi.
 
Mentorem programu je Ondřej Moravec. Ondřej je absolventem scenáristiky na FAMU a žurnalistiky na Karlově Univerzitě. Jako režisér a scénárista se pohybuje v prostředí virutální reality a imerzivních zážitků, stejně jako na poli klasické kinematografie. Ondřej pracuje také jako dramaturg a utváří program toho nejzajímavějšího z oblasti virtuální reality pro festivaly a různorodé eventy. V rámci své masterclass Tmání – cesta prvního českého animovaného interaktivního VR filmu, která je součásti programu, se zaměří na problematiku jak se vypořádat s depresi ve virtuální realitě a představí také svůj připravovaný projekt Darkening a celý proces vzniku interaktivního VR filmu.
 
Dalším hostem programu bude multimediální umělec Mika Johnson. Mika se ve své tvorbě primárně soustředí na vytváření zážitků ve virtuální realitě, ale pracuje také s různými médii jako režisér hraných a dokumentárních filmů nebo v rámci zvukových instalací. Ve své masterclass Propojování umění a vědy prostřednictvím imerzivního vyprávění, popíše čtyři svá díla, která spojují vědecká porozumění s virtuální realitou k znovu představení forem, které v přírodě nacházíme, a jak s nimi můžeme interagovat. Mezi tyto projekty patří Ilios, The Infinite Library, Lost Forms and Found Forms.
 
Součásti programu bude i sekce Spotlight, která je složena z krátkých rozhovorů s inspirativními festivaly a organizacemi na poli audiovize z českého a německého prostředí. Najdete mezi nimi české festivaly Signal – festival digitální a kreativní kultury v Praze a Uroboros – festival kritického a společensky angažovaného designu, produkční společnost Daisy with Rider Productions nebo také Hertz-Lab Centra pro umění a média v Karlsruhe, Filmovou univerzitu Konrada Wolfa v Babelsbergu nebo Lichter Film Fest Frankfurt International.
 
Registrovat se můžete zde: industry@elbedock.cz

Konkrétní časy promítání najdeš ve festivalovém programu.

PROGRAM
ZPĚT NA PROGRAM