#ÚSTÍ NAD LABEM

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok I.

Noc (2021, r. Ahmad Saleh)
Přes válečný prach nenacházejí unavené oči klid. Žádný konflikt světa však nezabrání příchodu noci. Ta připomíná dívku, jejíž tváří je Měsíc a jejíž šaty jsou ušité z temnoty. Je mírumilovná a konejšivá, přináší pokoj a spánek lidem ve válkou zasaženém městě. Všechna víčka se pod jejím vlivem zavírají, až na bdící oči matky, jež zoufale hledá své ztracené dítě. Noci nezbývá nic jiného než ženu obelstít, aby i její duši zachvátil klid.
 
V mělké vodě (2021, r. Marek Moučka)
Pro chov štědrovečerních kaprů existují specializované rybníky. Tomu v Períně na Slovensku se věnují odsouzení vězni. Přestože je osud ryb dopředu zpečetěn dodržováním vánočních tradic, dbají trestanci na to, aby zde panovaly vyhovující podmínky. Starají se o vodu a dávají pozor, aby rybám neublížili hladoví kormoráni. Při bližším pohledu na proces chovu pak vychází najevo, že život kaprů se může v lecčems podobat právě realitě lidí ve výkonu trestu.
 
Příběh hrůzostrašné Eliz (2021, r. Eliška Kováříková, Adam Struhala)
Třem jedenáctiletým klukům neunikne během oběda ve školní jídelně přítomnost tajemné Eliz. Ukazuje se, že každý z nich o dívce již slyšel. Jde o hrůzostrašné příběhy, v nichž je vždy hlavní antagonistkou. Jednotlivá vyprávění se sice liší žánrovým zařazením, jedno je ale jisté – Eliz nakládá s city ostatních velice osobitým způsobem. Do jaké míry se tyto historky zakládají na realitě? A co je ovlivněno bezbřehou fantazií vypravěčů?
 
Den matek (2021, r. Patryk Kaflowski)
Příběh dvou matek, jež se ocitnou ve vypjatých životních situacích. Na opuštěném místě poblíž lesa stojí skromné stavení, v němž mladá žena očekává příchod svého prvního potomka. Zatímco pečuje o domácnost, lesem putuje liška, jež shání potravu pro svá mláďata. Vlivem nečekaného vývoje událostí se nesourodé dvojici náhle změní život. Nezlomná síla mateřství se v tento den bude muset popasovat s nepřízní osudu.
 
Příručka (2021, r. Pavel Mozhar)
V srpnu 2020 proběhly po prezidentských volbách v Bělorusku rozsáhlé protesty. OMON, zvláštní policejní útvar, tehdy zakročil nejen proti demonstrantům, ale i proti obyčejným kolemjdoucím. Dokument Handbook je rekonstrukcí toho, čím vším si musely oběti jejich brutality projít. Zneklidňující výpovědi jsou podtržené ilustrativními záběry, jež svou formou připomínají manuál. Na povrch tak vyplouvá, že represivní složky pracují na všech úrovních chladnokrevně a systematicky, podle jednotného klíče.

Konkrétní časy promítání najdeš ve festivalovém programu.

PROGRAM
ZPĚT NA PROGRAM