#

Can You Still Feel the Butterflies?

#hraný film
 
původní název: Can You Still Feel the Butterflies?
režie: Radek Brousil, Kryštof Hlůže
země: Česko
rok: 2021
délka: 13 min
jazyk: anglicky + anglické titulky
 
Tajemná polomrtvá Ryba přestává vidět smysl ve své existenci. Odhodlání ukončit vlastní život však začne rozporovat Vnitřní hlas. Dvojice spolu rozmlouvá formou veršů a citátů amerických hudebních skupin z přelomu tisíciletí, a na diváka tak sugestivně doléhá nejen tíha vědomí, že se svět kolem nás mění závratným tempem, ale také oněmělá úcta před silou přírody, která si nakonec vždy poradí i bez nás. Naději hledejme v soucitu.
 
Radek Brousil
Radek Brousil je český umělec, který se věnuje instalacím a pracuje především s textiliemi, ale také s keramikou, filmem, fotografií a videem. Zaměřuje se na témata, která se týkají sociální výpovědi a nabízejí aktivistická vyjádření k nejisté budoucnosti. Radek je absolventem oboru fotografie na pražské UMPRUM, kde v současnosti pokračuje ve studiu jako doktorand. V roce 2015 obdržel Cenu Oskára Čepana pro mladé výtvarníky. Jeho díla jsou součástí domácích i mezinárodních soukromých i institucionálních sbírek.
 
Kryštof Hlůže
Kryštof Hlůže absolvoval ateliér Supermédií na UMPRUM a kameru na FAMU. Věnuje se tvorbě videí a filmů současných výtvarných umělců. Spolupracuje např. s Martinem Kohoutem, Jakubem Jansou, Valentýnou Janů, Radkem Brousilem nebo Johanou Střížkovou. Podílel se také na dokumentu Adély Komrzý Viva video, video viva. Pro jeho tvorbu je typická výrazná práce se světlem, věnuje se i light designu. Je jedním ze zakladatelů techno labelu Polygon a nezávislé kreativní platformy Hyperaktiv Studios.
 
Akce je podpořena v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

Konkrétní časy promítání najdeš ve festivalovém programu.

PROGRAM
ZPĚT NA PROGRAM