#DRÁŽĎANY

Nepodceňuj mladé publikum!

Monica Koshka-Stein (KUKI Young Short Film Festival Berlin), Berit Toepfer (Film Macht Mut, Drážďany) a Radka Hoffmanová (Young Film Fest, Praha) budou diskutovat o možnostech aktivního zapojování mladého publika do neformální audiovizuální výchovy a také o tom jak je důležité nepodceňovat mladé publikum a přistupovat k divákům jako k rovnocenným partnerům. Jedním z témat diskuze bude také otázka jak lze v tomhle ohledu s mládeži pracovat?
 
Diskuze proběhne v angličtině. Registrovat se můžete zde
 
Moderuje: Filip Rambousek, spoluautor česko-německého podcastu Karbon a spolupracovník Českého Rozhlasu
 
Monica Koshka-Stein vyrůstala v Austrálii. Od roku 1993, kdy se přestěhovala do Berlína, se věnuje nezávislému umění, hudbě a filmovým projektům. V roce 1998 se připojila k týmu berlínského Mezinárodního festivalu krátkých filmů INTERFILM, kde v průběhu let zastávala různé pozice a v roce 2010 se stala uměleckou ředitelkou festivalu pro děti a mládež interfilm – KUKI Berlín, který je festivalem krátkých filmů. V září 2021 byla přizvána do komise, která vybírá krátké filmy pro sekci Generace na Berlinale. V současnosti se zabývá organizací internetové platformy pro německé střední školy zaměřené na vzdělávání v oblasti filmu a demokratických hodnot pomocí zábavných a inspirativních krátkých filmů s názvem Kurzfilm im Klassenraum, která bude spuštěna v létě 2022. Mimoto se Monica účastní práce mnoha festivalových porot a pravidelně kurátorsky připravuje program krátkých filmů pro mládež pro instituce a festivaly po celém světě.
 
Berit Toepfer
 
Berit Toepfer koordinuje nový projekt VISION KINO – „Film Macht Mut“ v Sasku (kriticky zaměřená filmová výchova o rasismu a antisemitismu pro 1. až 6. ročník). Věnuje se také filmové výchově pro školní děti v rámci projektu ‚play fair‘ – Filmy pro demokracii a toleranci a SchulKinoWochen Sachsen. Koordinuje dětskou porotu na filmovém festivalu KINOLINO v Drážďanech, všechny tyhle projekty jsou součástí Objektivu e.V. Vystudovala lingvistiku, literaturu a kulturu na Technické Univerzitě v Drážďanech.
 
Radka Hoffmanová působí jako dramaturgyně a vedoucí Industry na Mezinárodním filmovém festivalu pro mládež Young Film Fest. Je absolventkou Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde momentálně působí také jako doktorandka. Ve svém doktorském výzkumu se zaměřuje na současnou kinematografii pro mládež v evropském kontextu. Pravidelně publikuje ve slovenském časopisu pro vědu o filmu a pohyblivém obrazu Kino-Ikon a v českém časopisu Film a doba. V minulosti absolvovala také stáž v European Children’s Film Association.
 
Akce je podpořena v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

Konkrétní časy promítání najdeš ve festivalovém programu.

PROGRAM
ZPĚT NA PROGRAM