#DRÁŽĎANY

Instalace

MARKÉTA MAGIDOVÁ (CZ): Releasing Spell
 
Markéta Magidová je filmová režisérka a výtvarnice pracující především s objekty, digitální malbou a fotografií. Ve své tvorbě se zaměřuje na propojování rigidních, zakódovaných vzorců lidského chování a možnosti vytváření nových sociálních a vizuálních obrazů. Analyzuje ustavování stereotypů v kulturních, fiktivních a historických reprezentacích, které se dotýkají genderových otázek nebo různých forem útlaku. Oslavy a skupinová vystoupení používá jako symbol pro vyjádření silných skupinových emocí, také jako ohrožení svobodné vůle jednotlivce nebo pro zobrazení možnosti odlišit se od kolektivního kodexu.
 
Releasing Spell (2020)
Malá skupina mimozemšťanů z budoucnosti přilétá na Zemi na oslavu narozenin. Na své kouzelné cestě potkávají smutné postavy tvořené z ruin pomníků lidských rodin. Během oslavy provedou kouzlo, které z těchto soch uvolní zakódované genderové stereotypy.
 
PHILIPP GLOGER (DE): Terraforming
 
Umělec Philipp Gloger (Drážďany) se věnuje mediální grafice, malbě a tvorbě objektů. Zkoumá urbánní struktury a vliv člověka na město, lyžařská střediska nebo prostor pro život. Hravou formou vykresluje chaos, řád, dynamiku, globální růst a neustálou záplavu informací v nabitých kompozicích. Fascinace a skepse ovlivňují jeho postoj k technickému pokroku, který je značně ambivalentní. Gloger se snaží ve své tvorbě ukazovat pohled na budoucnost shora a zaměřuje se na ty nejhlubší otázky naší civilizace.
 
Terraforming (2015–2021)
Hravou formou zkoumá objekty „terraformingu“, jako je například rozvoj Země vlivem vyvíjející se infrastruktury a stavebních změn. Další vývoj technických možností mega stavebních projektů ho vede k fantazírování o našem budoucím životě. Gloger bere hypotetické představy o terraformování a rozvíjí je o krok dál: kdy se přestěhujeme na další planety nebo postavíme nová, mimozemská stanoviště?
 
Instalace je přístupná všem zdarma po dobu festivalu v čase od 10:00 do 24:00
Akce je podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

PŘEHRÁT UKÁZKU

Konkrétní časy promítání najdeš ve festivalovém programu.

PROGRAM
ZPĚT NA PROGRAM