FILM INN VISEGRAD

FILM INN VISEGRAD - ELBE DOCK 2020

 

Projekt FILM INN VISEGRAD se soustředí na téma manipulace ve filmu. Kromě toho se zaměříme na zprostředkování inspirativních kontaktů mezi různými filmovými profesemi v zemích V4, které bývají někdy zanedbávány v industry programech velkých filmových festivalů. Z každé země středoevropské soutěže vybereme zástupce, který bude poté nominován do soutěže dokumentárních debutů a jeho tvůrci budou představeni na festivalu v rámci V4. Zde se zaměřujeme především na profese dokumentárních filmů, které jsou obvykle opomíjeny a představíme je industry profesionálům a studentům v rámci Masterclasses, ty pak zpřístupníme online.

 

 

FILM INN VISEGRAD focuses on film manipulation. Besides that we will focus on facilitating inspiring contacts between various film professions in the countries of the V4 that tend to be neglected at festivals and in industry programs of big film festivals. From each country in the Central European competition we will be selecting at least one film that will then be nominated for the documentary debuts competition and its makers will be presented at the festival within the scope of the V4. Here, we focus primarily on documentary filmmaking professions which are usually neglected through a series of special masterclasses. We will distribute their presentations and discussions online.

 

Partners:

BOILER /SK/

ELF PICTURES /HU/

ENDORFINA STUDIO /PL, DE/

 

Supported by:

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.