ELBEDOCK 2019

13. Cena Pavla Kouteckého a 2. Mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE DOCK proběhne v Ústí nad Labem 28.5. - 2.6. 2019 a v Drážďanech 6.6. - 8.6. 2019

Přihlaste svůj film!

Termín prodloužen až do 20. 2. 2019.

Přihlásit film

Submit your film!

Submission deadline extended to 2.20.2019.

Submit