ELBEDOCK 2019

13. Cena Pavla Kouteckého a 2. Mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE DOCK proběhne v Ústí nad Labem 28.5. - 2.6. 2019 a v Drážďanech 6.6. - 8.6. 2019

Přihlaste svůj film!

Přihlaste svůj dokumentární debut na 2. Mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE DOCK a 13. Cenu Pavla Kouteckého!

Přihlásit film

Submit your film!

Submit your documentary debut to the 2nd annual ELBE DOCK International Documentary Film Festival for the chance to win the 13th annual Pavel Koutecký Award!

Submit